Szczególna forma Jerycha Żywego Różańca

Jedną z ważnych cech Żywego Różańca jest duchowa wspólnota modlitewna. Każdy członek róży odmawia dziesiątkę różańca w miejscu, które wybierze i w czasie, który jest dla niego dogodny. Wszyscy mają poczucie przynależności do tej samej róży, choć w danym momencie modlą się indywidualnie.

Do tego doświadczenia odwołuje się proponowane Jerycho ŻR Archidiecezji Krakowskiej. Nie gromadzimy się na nim w jednym miejscu, lecz pozostajemy u siebie. Każdy może odmawiać różaniec w kościele, we własnym mieszkaniu lub gdzie indziej. Znając układ swoich zajęć każdy może też zaplanować, w której godzinie włączyć się we wspólną modlitwę. W tym samym czasie będzie się modliło wiele osób. Będą stanowić duchową wspólnotę.

Mamy nadzieję, że to modlitewne Jerycho zjednoczy wielu członków Żywego Różańca, a także innych chętnych, dla których ta modlitwa jest ważna.