Po Bożemu kończyć i rozpoczynać kolejne etapy drogi

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i następujący po niej tydzień Kościół kończy roczną wędrówkę wiary. Słuchamy wtedy słów św. Pawła Apostoła, który pisze: „Wreszcie nastąpi koniec, gdy [Chrystus] przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc … A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,24.28). Kończymy rok liturgiczny składając wszystko w ręce Boga i oddając Mu siebie.

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy etap drogi wiary. Coraz głębiej przeżywamy prawdę, że jest to wędrówka z Chrystusem. Przeżywamy całe Jego życie, jednoczymy się z Nim i uczymy się Go naśladować. Z Nim chcemy przeżywać radości i smutki, zwycięstwa i porażki, nadzieje i obawy. Będziemy prosić Boga przez Maryję, aby prowadził biskupów i kapłanów, małżonków i rodziców, młodzież i dzieci. Oby nikt nie błądził po bezdrożach grzechu, lecz wszyscy trwali przy Bogu.