mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

91

kwiecień 2024

Do pobrania: PDF

Myśli do homilii

s31. W roku 2005, w pierwszą sobotę tego miesiąca, Kościół przeżywał szczególne czuwanie. Trwając przy Ojcu Świętym Janie Pawle II, umacniał się jego świadectwem życia i nauczaniem. Motywem wdzięczności wobec Boga był również fakt, że święty papież kończył ziemską wędrówkę w pierwszą sobotę miesiąca u progu Niedzieli Miłosierdzia. W tym roku pierwsza sobota kwietnia przypada również przed Niedzielą Miłosierdzia. Prosimy więc św. Jana Pawła II, aby pomagał nam jeszcze pełniej oddać się Maryi, powtarzając: „Totus Tuus” i jeszcze mocniej zaufać miłosiernemu Zbawicielowi, modląc się słowami: „Jezu, ufam Tobie”.

2. Zawierzenie Maryi oraz wzywanie miłosierdzia Bożego, to także postawy, które cechowały pokolenia Polaków walczące o niepodległość naszej Ojczyzny w okresie zaborów, w okresie międzywojennym, w czasie drugiej wojny światowej i w czasach komunistycznych. To w tym okresie, z Bożej Opatrzności, miały miejsce objawienia Matki Bożej w Fatimie, z których narodziło się nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, a także objawienia Pana Jezusa św. Faustynie, które zainicjowały nowe formy kultu Bożego Miłosierdzia. To w tym okresie Bóg dał naszemu narodowi tak wielu świętych i błogosławionych, tak licznych przywódców i bohaterów narodowych.

3. Wspomnijmy dziś przynajmniej niektórych z nich, by umocnić się świadectwem ich życia, a w wielu przypadkach również męczeńskiej śmierci. Dziękujemy za męczenników: bł. Karolinę Kózkównę, św. Maksymiliana Marię Kolbego, bł. Marię Stella i jej 10 towarzyszek, bł. Michała Kozala, bł. Jerzego Popiełuszkę. Dziękujmy za założycieli zgromadzeń: św. Zygmunta Szczęsnego Falińskiego, św. Brata Alberta, św. Zygmunta Gorazdowskiego, św. Józefa Sebastiana Pelczara, bł. Edmunda Bojanowskiego, bł. Angelę Truszkowską, bł. Marię od Jezusa Dobrego Pasterza, bł. Małgorzatę Szewczyk, bł. Bronisława Markiewicza, bł. Celinę Borzęcką, bł. Klarę Ludwikę Szczęsną, bł. Honorata Koźmińskiego, bł. Różę Czacką. Dziękujemy za bł. Anielę Salawę, bł. Hannę Chrzanowską, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, a także bł. Rodzinę Ulmów. Dziękujemy za wszystkich Świętych i Błogosławionych Polaków, także za Sługę Bożego, ks. Michała Rapacza, którego beatyfikację będziemy przeżywać 15 czerwca.

Medytacja o tajemnicy różańca

s2W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Panie Jezu, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia uwielbiamy Cię ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Z pokorą klękamy przed Tobą dziękując za dar Komunii Świętej, owoc Twojej męki i zmartwychwstania, jeden z największych darów Bożego Miłosierdzia. Dziękujemy za Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Miłosierdzia, którą dałeś nam za Matkę. Ona wyprasza nieustannie swoim dzieciom łaskę głębszego zjednoczenia z Tobą, szczególnie poprzez przyjmowanie Komunii Świętej i wynagradzanie za popełnione grzechy. Pragniemy, aby każda Komunia była również aktem wynagrodzenia za ludzką niewdzięczność wobec Twoich darów, lekceważenie niedzielnej Eucharystii, bluźnierstwa przeciw Tobie i Twojej Najświętszej Matce. Nasze rozważania będziemy przeplatać śpiewem uwielbienia „Misericordias Domini”.

L1: Siostra Faustyna zdumiewała się nad miłością miłosierną Boga, nad dobrocią Jezusa, który chciał pozostać z nami i pozostawił siebie w Sakramencie Ołtarza, otwierając na oścież miłosierdzie swoje. „Nie ma nędzy, aby Cię wyczerpała – pisała w Dzienniczku – wezwałeś wszystkich do tej krynicy miłości, do tego źródła Bożego zmiłowania. Tu jest przybytek Twego miłosierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce; do Ciebie, żywy zdroju miłosierdzia, ciągną wszystkie dusze: jedne –Twej miłości spragnione, inne – by obmyć grzechów ranę; inne – by zaczerpnąć siły, życiem zmęczone” (Dz.1747).

Śpiew: Misericordias Domini.

L2: Święta Faustyna zapisała w swoim Dzienniczku: „Wielkość tego daru jest niepojęta przez żaden  rozum ludzki ani anielski, dlatego w pełni poznamy go dopiero w wieczności. Gdyby aniołowie zazdrościć mogli, to zazdrościliby ludziom Komunii świętej, w której najściślej Bóg łączy się ze swym stworzeniem. W tak ścisłą łączność nie wchodzi nawet z aniołami” (por. Dz. 1804).

Śpiew: Misericordias Domini.

L1: Św. Faustyna tak pisała o ustanowieniu Eucharystii: „Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika i byłam obecna, co się tam działo. Jednak najgłębiej przejęłam się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem swoim. Ten moment w wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy Jego były jako dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona; w chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona – ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni, zewnętrzne zniszczenie – istota jest w Wieczerniku” (Dz. 684).

Śpiew: Misericordias Domini.

L2: „Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. Nie pozostaje ono ograniczone do przeszłości, skoro to, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne” (Św. Jan Paweł II, EdE, 11).

Śpiew: Misericordias Domini.

L1: „Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia». Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców” (EdE, 11).

Śpiew: Misericordias Domini.

L2: Panie Jezu, z głębokim żalem przepraszamy Cię za te dni, w których przychodząc na Eucharystię tylko powierzchownie ją przeżywaliśmy. Oświeć nasze serca łaską Twojego Ducha, abyśmy lepiej rozumieli, że biorąc udział we Mszy Świętej, każdorazowo stajemy na Golgocie pod Twoim krzyżem, a przyjmując Komunię Świętą zanurzamy się w Twoim nieskończonym Miłosierdziu. W cichej adoracji chcemy dziękować za miłosierną miłość, którą okazałeś nam oddając za nas swoje życie i jednocząc się z nami w Eucharystii.

Chwila ciszy.

Śpiew: Misericordias Domini.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Maryjo, wraz z Tobą chcemy rozważać chwalebne tajemnice różańca. Niech nasza modlitwa będzie wynagrodzeniem za grzechy i bluźnierstwa, którymi jest obrażane Twoje Niepokalane Serce, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

P: Miłosierny Ojcze, wielbimy Cię w świetle i życiu, które wychodzi z grobu. Wielbimy Cię w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, który żyje i daje nadzieję na to, że my również zmartwychwstaniemy.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

P: Miłosierny Ojcze, wielbimy Cię w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, który wstąpił do Ojca, aby zasiąść po Jego prawicy, gdzie nieustannie wstawia się za nami.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia:  Zesłanie Ducha Świętego

P: Miłosierny Ojcze, wielbimy Cię w Kościele zgromadzonym na modlitwie i pocieszonym obecnością Ducha. Przez Niego rozlewasz w sercach wierzących charyzmaty i budzisz pragnienie, abyśmy byli jedno.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

P: Miłosierny Ojcze, wielbimy Cię w Maryi, niepokalanej Matce Twego Syna. Zawsze była z Nim zjednoczona doskonałą miłością. Po zakończeniu przez Nią ziemskiej misji wziąłeś Ją z duszą i ciałem do nieba.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

P: Miłosierny Ojcze, wielbimy Cię w Maryi, niepozornej i skromnej kobiecie dostępującej zaszczytu, o którym nikt nawet nie śnił, w spełnieniu się obietnicy wywyższenia pokornych. Uczyniłeś Ją Królową nieba i ziemi.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.