mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

76

styczeń 2023

 

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.Przeżywaliśmy wczoraj uroczystość Objawienia Pańskiego. Również dzisiejsza Ewangelia objawia nam prawdę o Jezusie. Czytamy w niej: „Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Poznajemy Jezusa jako światłość świata. Maryja wspiera nas w pełnym wiary spojrzeniu na Jej Syna. Ona ma szczególny udział w objawieniu Jezusa ludziom. Do Niej został posłany Anioł Gabriel. Usłyszała słowa, że pocznie mocą Ducha Świętego, a Dziecię, które się narodzi, będzie nazwane Synem Najwyższego. Przyjęła orędzie, które przekazał Jej Anioł Gabriel i uwierzyła, że dla Boga wszystko jest możliwe. Powiedziała swoje „Fiat”. Rozpoczął się nowy etap w Jej życiu, a także w dziejach świata. Tę nowość znała przez pewien czas tylko Ona. Kierowana przez Ducha Świętego, dzień po dniu rozważała i przeżywała objawioną Jej tajemnicę. Jest dla nas wszystkich wzorem przyjęcia objawiającego się Boga.

2. Gdy do Betlejem przybyli mędrcy ze Wschodu, zobaczyli nie tylko Dziecię Jezus, lecz także Jego Matkę. To Ona ukazuje im Jezusa. On jest w Jej ramionach. Jest Jej Synem, a równocześnie Panem nieba i ziemi. Z woli Bożej uczestniczy Ona w objawianiu się Jezusa ludziom. Kościół nazwie Ją Królową Apostołów. Od Niej uczymy się apostolstwa. Mamy jak Ona przyjąć Jezusa otwartym sercem i mamy ukazywać Go zarówno tym, którzy są blisko, jak pasterze, jak też tym, którzy przyszli z daleka, jak Mędrcy. Mamy też iść do tych, którzy nie znają Jezusa lub odeszli od Niego.

3. W naszych rozważaniach powracamy dziś do pierwszego warunku nabożeństw pierwszosobotnich, jakim jest sakrament pokuty. Maryja, jako nasza Matka, chce, abyśmy go dobrze przeżywali, a to oznacza również podjęcie mocnego postanowienie poprawy. W tym usuwaniu zła i pomnażaniu dobra pomagają nam przeżycia ostatnich tygodni. Jesteśmy umocnieni świętowaniem Narodzenia Pańskiego, celebracją uroczystości Objawienia Pańskiego i przygotowaniem do jutrzejszej niedzieli Chrztu Chrystusa w Jordanie. Niepokalanemu Sercu Maryi zawierzamy tę drogę poprawy.

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Bądź pozdrowiony, Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Klękamy przed Tobą w szczególnym dniu. Wczoraj, wpatrując się w postawę Mędrców ze Wschodu, adorowaliśmy Cię tulonego w ramionach Maryi. Jutro staniemy nad Jordanem, wspominając Twój chrzest, przyjęty u progu publicznej działalności. Wtedy Ojciec nazywa Cię umiłowanym Synem. Dziś patrzymy na całe twoje życie ukryte – od Betlejem, poprzez wygnanie do Egiptu, aż po Nazaret, gdzie dorastałeś i pracowałeś, zarabiając na utrzymanie siebie i Matki. Rozważamy te tajemnice z Maryją, która zawsze była przy Tobie. Gdy zbliżał się dzień, w którym miałeś opuścić dom rodzinny i pójść do świata, zapewne przeżywałeś z Nią szczególne chwile rozmowy i modlitwy. Ona jednoczyła się z Tobą w pragnieniu wypełnienia woli Ojca. Modliła się gorąco. My modlimy się razem z Nią. Dziękujemy Ci za każde otrzymane dobro w okresie Adwentu i świętowaniu Twego Narodzenia. Dziękujemy za oczyszczenie z grzechów w sakramencie pokuty i zjednoczenie z Tobą w Eucharystii. Ześlij, Panie, Twojego Ducha, aby to spotkanie z Tobą i z Maryją zaowocowały wytrwaniem w mocnym postanowieniu poprawy podejmowanym w czasie przyjmowania sakramentu pokuty.

Chwila ciszy

L1: Z Ewangelii według św. Marka (9-11): „W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»”.

Chwila ciszy

L2: Dziękujemy Ci, Jezu, za Niepokalane Serce Maryi. Z Nią przeżyliśmy czas Adwentu i świętowaliśmy Twoje narodzenie. Ona uczyła nas oczekiwać z wiarą na Twoje przyjście i prowadziła nas na spotkanie z Tobą w Betlejem. Wraz z Mędrcami ze Wschodu uczyła nas adorowania Ciebie. I prowadzi nas nad Jordan, abyśmy mogli jutro, w czasie świętowania Twojego chrztu, doświadczyć obecności Trójcy Świętej. Chcemy trwać w tej modlitwie i troszczyć się o zachowanie czystego serca.

Śpiew: Bóg się rodzi (1 zwrotka)

L1: Dziękujemy Ci, Jezu, że będąc Bogiem współistotnym Ojcu, dla naszego zbawienia przyjąłeś ciało z Dziewicy i narodziłeś się jako człowiek. W ten sposób dokonało się odkupienie i wywyższenie naszej zepsutej natury. Niepojęte jest to uniżenie, którego dokonałeś z miłości do nas. Prosimy, ucz nas, rozważających tajemnice Twojego życia, lepiej naśladować Ciebie.

Śpiew: Bóg się rodzi (2 zwrotka)

L2: Dziękujemy Ci, Jezu, za dar spowiedzi świętej. Tej przedświątecznej i każdej innej. W niej porzucamy drogę grzechu i powracamy do Ciebie. Dzięki ogromnemu miłosierdziu, okazywanemu nam w tym sakramencie, czynisz nas każdorazowo pięknymi i dajesz siłę do wytrwania na drodze nawrócenia. Chcemy i my kochać bliźnich i dzielić się z nimi radością spotkania Ciebie.

Śpiew: Bóg się rodzi (3 zwrotka)

L1: Dziękujemy Ci, Jezu, że pragniesz objawiać się każdemu człowiekowi. Nie patrzysz na wiek, stan zdrowia, status społeczny, czy ilość posiadanego majątku. Nie patrzysz na długość i krętość dróg, po których kroczymy. Objawiasz się nam na wiele sposobów, a szczególnie w modlitwie i słuchaniu Twego słowa. Tam odnajdujemy światło i siły, aby wytrwale dążyć do świętości, do której nas powołujesz.

Śpiew: Bóg się rodzi (4 zwrotka)

L2: Przyjmij, o Panie i Zbawicielu, naszą modlitwę. Przeżywamy ją w pierwszą sobotę miesiąca, czcząc Niepokalane Serce Twej Najświętszej Matki. Ona przypomina nam Twoje wezwanie do nawrócenia. Ona nas wspiera, abyśmy po otrzymaniu rozgrzeszenia, gorliwie podejmowali trud poprawy. Pragniemy teraz w cichej modlitwie i medytacji, dziękować za otrzymane dary, a także prosić Cię o łaskę wytrwałości w pracy nad sobą.

Chwila ciszy.

Śpiew: Bóg się rodzi (5 zwrotka).

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Maryja, z woli Bożej, uczestniczy w objawianiu Jezusa ludziom. W Jej ramionach mędrcy ze Wschodu ujrzeli Święte Dzieciątko. Dzisiaj prosimy Ją, aby ukazała nam swojego Syna w tajemnicach światła. Niech za Jej przyczyną owocuje w naszym życiu dar spowiedzi, który przyjęliśmy. Niech objawia się pięknym życiem i czytelnym świadectwem dawanym Chrystusowi.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

P: Twój Syn, Maryjo, po latach spędzonych z Tobą i św. Józefem w Nazarecie, wyrusza nad Jordan, na miejsce, gdzie Jan udziela chrztu. Matko, prosimy, naucz nas uważniej słuchać Boga i być posłusznym Jego słowu.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej

P: Jezus wraz z uczniami zostaje zaproszony na wesele, gdzie i Ty jesteś obecna Maryjo. Przyśpieszasz objawienie boskiej mocy Twego Syna. Matko, Ty znasz nasze serca. Proś za nami, gdy słabną nasza wiara i miłość.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

P: Maryjo, Ty najlepiej rozumiałaś czym jest Królestwo Boże, królestwo kochającego Ojca i Jego kochających dzieci. Prosimy Cię, podtrzymuj w nas łaskę nawrócenia i właściwego rozumienia spraw Bożych.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Przemienienie na Górze Tabor

P: Maryjo, Twój Syn ukazał się uczniom na Górze Tabor w blasku chwały. To doświadczenie łaski było dla nich umocnieniem na drodze wiary. Matko, ucz nas trwać przy Jezusie nawet w największych trudnościach.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ustanowienie Eucharystii

P: Maryjo, Jezus, podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarował się nam wypowiadając słowa: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (…) to jest moja Krew. Matko, uproś nam łaskę bezinteresownego dawania siebie naszym braciom.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).