mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

62

listopad 2021

 

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” – mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Gdy człowiek z głębi serca służy Bogu, wtedy potrafi włączyć w tę służbę również mamonę. Zajmuje ona wtedy właściwe miejsce i dobrze spełnia swoje zadania. Gdy człowiek zaangażuje wszystkie swoje siły w służbę Mamonie, wtedy jest gotów zlekceważyć Boga lub włączyć w pomnażanie pieniądza również sferę religijną. Zaczyna się od spraw małych, a potem przychodzą ważniejsze decyzje i określanie priorytetów życia, o czym także przypomniała dzisiejsza Ewangelia.

2. Jednym ze znaków wyboru Boga są nasze akty oddania się Jemu i Matce Najświętszej. Mijający rok był szczególny pod tym względem. W dniu 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w bazylice NSPJ w Krakowie, biskupi Polscy odnowili akt poświęcenia Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W czasie beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, 12 września, jako relikwię przyniesiono w procesji jest osobisty akt oddania się w niewolę Maryi. W dniu 8 października, w sanktuarium św. Józefa z Kaliszu, biskupi Polscy zawierzyli naród i Kościół w Polsce. Oprócz tych szczególnych aktów oddania i zawierzenia były też te zwyczajna, powtarzane co roku, jak odnowienie ślubów jasnogórskich, czy też przeżywany od kilku lat akt przyjęcia Chrystusa jako Króla i Pana.

W dzisiejszej, pierwszosobotniej modlitwie maryjnej, powtórzmy akt oddania się Niepokalanej, ułożony przez bł. Prymasa Tysiąclecia:

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2Zgodnie z prośbą Matki Bożej, w 15-sto minutowej medytacji nad tajemnicami różańca, wynagradzajmy Jej za wszystkie zniewagi i niewdzięczności, którymi jest obrażana.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Panie Jezu, dziękujemy Ci za Maryję, Twoją i naszą Matkę. Dziękujemy za Jej nieustanną obecność pośród nas i Jej matczyną opiekę, również poprzez Jej liczne objawienia. Przychodząc z nieba do ludzi stara się prowadzić nas – Jej dzieci – do Ciebie. W Fatimie, gdzie wielokrotnie rozmawiała z trójką pastuszków bł. Hiacyntą, bł. Franciszkiem i ich kuzynką Łucją, nazywa siebie Matką Bożą Różańcową i, przez te małe dzieci, zwraca się z prośbą o nieustanne odmawianie różańca. To on ma być modlitwą wynagradzającą i modlitwą prośby o pokój dla świata, o ratowanie grzeszników oraz ich nawrócenie, ma być odpowiedzią na wołanie o pokutę. Dzisiaj pragniemy tę prośbę naszej Pani i Matki na nowo usłyszeć i lepiej zrozumieć. Pomogą nam w tym słowa św. Jana Pawła II zawarte w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. W cichej modlitwie prośmy Ducha Świętego, aby nasze rozumienie i przeżywanie różańca było zgodne z Jej oczekiwaniami.

Chwila ciszy.

L1: Z objawienia w Fatimie 13 maja 1917 r.: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata”. Poprzez modlitwę różańcową, nasi praojcowie wielokrotnie ten dar wypraszali. Odkrycie różańca oznacza bowiem zagłębienie się w kontemplowanie tajemnicy Tego, który «jest naszym pokojem», gdyż «obie części ludzkości uczynił jednością». Odmawiając różaniec, nie można nie czuć się zobowiązanym do służby sprawie pokoju.

Śpiew: O Pani, ufność nasza…

L2: Z objawienia w Fatimie 13 czerwca 1917 r.: „Chcę, żebyście … codziennie odmawiali różaniec”. Różaniec to przedziwna modlitwa! Na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste i sprawy naszych bliźnich.

Śpiew: O Pani, ufność nasza…

L1: Z objawienia w Fatimie 13 lipca 1917 r.: „Chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać”. Maryja żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa. Wspomnienia o Jezusie, wyryte w Jej duszy, sprawiały, że powracała myślą do różnych chwil swego życia obok Syna. To te wspomnienia stanowiły niejako 'różaniec’, który Ona sama nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia.

Śpiew: O Pani, ufność nasza…

L2: Z objawienia w Fatimie 19 sierpnia 1917 r.: „Chcę, abyście nadal odmawiali codziennie różaniec”. Maryja stale przypomina wiernym 'tajemnice’ swego Syna, pragnąc, by je kontemplowano, i by dzięki temu mogły wydać z siebie całą swą zbawczą moc. Odmawiając różaniec, wspólnota chrześcijańska wnika w spojrzenie Maryi i żyje jej wspomnieniami.

Śpiew: O Pani, ufność nasza…

L1: Z objawienia w Fatimie 13 września 1917 r.: „Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec”. W odmawianiu różańca nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił Chrystus, ale o 'nauczenie się Jego samego’. Jakaż nauczycielka byłaby w tym bieglejsza niż Maryja? Jeśli ze strony Boga to Duch Święty jest wewnętrznym Nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie, wśród istot stworzonych nikt lepiej od Niej nie zna Chrystusa; nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium.

Śpiew: O Pani, ufność nasza…

L2: Z objawienia w Fatimie 13 października 1917 r.: „Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec”. Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to być w 'szkole’ Maryi, by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnice, by zrozumieć Jego przesłanie. Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją Ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej «pielgrzymki wiary», w której jest niezrównaną Mistrzynią.

Śpiew: O Pani, ufność nasza…

L2: Św. Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej audiencji po zamachu, 7 X 1981r., powiedział: “Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby. Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec! Ufam, że tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie”.

Chwila ciszy.

Śpiew: „Zawitaj, Matko Różańca świętego”.

 

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Odpowiadając na prośbę Matki Bożej Różańcowej wpatrzmy się, wraz z Maryją, w oblicze Jej Syna ukazane w tajemnicach światła. Dziękujmy Bogu za dar i moc różańca świętego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

P: Maryjo, Matko Boża Różańcowa, Ty wiedziałaś, że nad Jordanem, gdy głos Ojca oznajmia, że Twój Syn jest umiłowanym Synem Boga, rozpoczyna On nowy etap swojej zbawczej. Dziękujemy Ci, że modlisz się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Cud w Kanie Galilejskiej

P: Maryjo, Matko Boża Różańcowa, Ciebie na weselu w Kanie Ewangelia ukazuje jako rzeczniczkę ludzkich potrzeb. Dziękujemy Ci, że jesteś naszą Orędowniczką, że nieustannie wstawiasz się za nami przed Bożym tronem.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

P: Maryjo, Matko Boża Różańcowa, Ty pomagasz nam wnikać w 'tajemnice’ swego Syna,  uczysz wpatrywać się w nie Twoimi oczami, by wydały one w nas swoją zbawczą moc. Dziękujemy Ci, że wypraszasz nam łaskę ciągłego nawracania się.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Przemienienie na górze Tabor

P: Maryjo, Matko Boża Różańcowa, Ty pomagasz nam zobaczyć chwałę Bóstwa rozświetlającego Oblicze Syna. Dziękujemy Ci, że uczysz nas słuchać Jego słów, wielbić Go i dziękować Mu.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ustanowienie Eucharystii

P: Maryjo, Matko Boża Różańcowa, dziękujemy Ci, że jesteś z nami, gdy Jezus, w swoim Ciebie i swojej Krwi, staje się naszym pokarmem, dając «aż do końca» świadectwo swej miłości do ludzi.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).