mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

44

2 maj 2020

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.W tym roku przeżywanie pierwszej soboty w maju łączy się ze świętowaniem uroczystości Matki Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Ta uroczystość została przeniesiona na sobotę, 2 maja, gdyż nie może być przeżywana w niedzielę wielkanocną. W ten sposób w dzisiejszą sobotę postać Maryi jest przypominana na różne sposoby. Świętujemy uroczystość Królowej Polski, przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca i śpiewamy litanię do Matki Bożej w ramach nabożeństwa majowego. Każde z tych modlitewnych wydarzeń zbliża nas do Maryi, a z Nią i przez Nią zbliżamy się do Jezusa. Ona zapewniała nas, że Jej niepokalane Serce zwycięży, ale nie może to być inne zwycięstwo niż doprowadzenie ludzi do Jezusa, aby mogli mieć udział w Jego boskim życiu, aby przechodzili przez śmierć do zmartwychwstania.

2. W tegorocznych rozważaniach, przeżywanych od maja do października, a więc w miesiącach, w których trwały objawienia Matki Bożej w Fatimie, nasze wynagrodzenie Sercu Maryi za niewdzięczności i bluźnierstwa, jakich doznaje, będziemy się starali wyrażać przez głębsze przygotowanie się do niedzieli. Maryja pragnie nas prowadzić do Jezusa, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Jej wielkim pragnieniem jest, abyśmy byli z Nim i przy Nim, czego szczególnym wyrazem jest chrześcijańskie przeżywanie niedzieli. Pełen wiary i miłości udział w niedzielnej Eucharystii to wielka radość dla Maryi, to wyjmowanie cierni z Jej serca.

3. W „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii” podkreślone jest takie przeżywanie wspomnienia Najświętszej Maryi Panny w sobotę, w którym postawa Maryi ukazana jest „jako wzór Matki i Uczennicy Pańskiej, która w «Wielką Sobotę», kiedy Chrystus spoczywał w grobie, sama wśród wszystkich uczniów trwała mocno w wierze i nadziei, oczekując zmartwychwstania Pana. Wspomnienie to należy rozumieć jako początek wprowadzenia do niedzieli, która jest najstarszym świętem i cotygodniową pamiątką Zmartwychwstania Chrystusa” (nr 188). W dzisiejszej Ewangelii widzimy Maryję pod krzyżem Jezusa. Tam przyjmuje nas Ona za swoje dzieci. Uczy być przy Jezusie w Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2Zgodnie z prośbą Matki Bożej, w 15-sto minutowej medytacji nad tajemnicami różańca, wynagradzajmy Jej za wszystkie zniewagi i niewdzięczności, którymi jest obrażana.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Bądź uwielbiony, nasz Panie i Zbawicielu, w tajemnicy Twego zmartwychwstania. Wraz z całym Kościołem świętujemy Twoje zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem. Rozważamy to misterium również w różańcu, prosząc Twą Najświętszą Matkę, Maryję, o modlitwę za nas grzeszników, abyśmy otwarli nasze serca na Twoje dary. Wylewasz je na nas każdego dnia, ale ze szczególną hojnością obdarowujesz swój Kościół w dzień, który nazywamy Twoim Dniem. Pragniemy dziś, w pierwszą sobotę miesiąca, trwając przy Niepokalanym Sercu Maryi, rozważać chwalebne tajemnice różańca przygotowując się do świętowania niedzieli.

L1: Panie Jezu, przyjmujemy od Ciebie dar niedzieli jako Dnia Świętego. Dziękujemy Ci za ten niezwykły dzień. Uczyniłeś go pamiątką Twego zmartwychwstania. Uczyniłeś go dniem zesłania Ducha Świętego. Uczyniłeś go dniem oddania całego stworzenia Ojcu niebieskiemu. Dziś pragniemy rozważać tajemnicę niedzieli jako dnia, w którym Ty, po zmartwychwstaniu, przychodzisz do swego Kościoła i do poszczególnych Twoich uczniów. Wsłuchujemy się w opisy biblijne, które nam tę prawdę przypominają.

L2: Z Ewangelii według św. Jana: „A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu […] odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa” (J 20,1.14).

L1: Z Ewangelii według św. Mateusza: „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. […] A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!»” (Mt 28,1.9).

L2: Z Ewangelii według św. Łukasza: „W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. […] Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus […]. Jezus przybliżył się i szedł z nimi” (Łk 24,1.13.15).

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza: „W tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi»” (Łk 24, 33-34).

L2: Z Ewangelii według św. Łukasza: [Uczniowie z Emaus] opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»” (Łk 24,33.35-36).

L1: Z Ewangelii według św. Jana: „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, […] Jezus, stanął pośrodku nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»” (J 20,19).

L2: Z Ewangelii według św. Jana: „A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»” (J 20,26).

L1: Panie zmartwychwstały, przychodziłeś do swoich uczniów o różnych porach „owego pierwszego dnia tygodnia”. Do niewiast, a potem do Marii Magdaleny przyszedłeś wczesnym rankiem, do uczniów z Emaus i do św. Piotra w ciągu dnia, do apostołów, gdy dzielili się przeżyciami po powrocie uczniów z Emaus, i gdy wieczorem byli zgromadzeni w Wieczerniku. Od świtu do nocy, w dniu zmartwychwstania, spotykałeś się ze swoimi uczniami. Uczyniłeś ten święty dzień dniem spotkań.

L2: W każdym z tych spotkań ocierasz, Panie, łzy z oczu płaczących, usuwasz lęk i wlewasz pokój w serca, otwierasz oczy ludzi i dajesz się poznać, oświecasz umysły uczniów, aby rozumieli Pisma, umacniasz ich wiarę, która się zachwiała, odnawiasz miłość, która osłabła. Pomóż nam, Panie, ciągle na nowo odkrywać wielkość i piękno niedzieli, dnia, który wybrałeś i uświęciłeś.

L1: Maryjo, Ty zostałaś nazwana przez św. Elżbietę błogosławioną, gdyż uwierzyłaś słowu, które Pan skierował do Ciebie. Twoja wiara nie zachwiała się nawet wtedy, gdy Twój Syn skonał na krzyżu i został złożony w grobie. Trwałaś nam modlitwie stając się dla całego Kościoła wzorem oczekiwania na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Wyproś nam łaskę owocnego przeżywania niedzieli. Prosimy o to w cichej modlitwie.

Dalszą część 15-minutowej medytacji przeżywamy w ciszy. Po niej następuje śpiew, np.: „Zwycięzca śmierci”.

.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Rozważając chwalebne tajemnice różańca uwielbiajmy Chrystusa zmartwychwstałego i prośmy Go, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę gorliwego przeżywania niedzieli jako dnia świętego.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

P:  Maryjo, Matko Chrystusa, przeżywająca Jego mękę i radująca się Jego zmartwychwstaniem. Ukazuj nam Jezusa, Zwycięzcę grzechu, śmierci i szatana, gdy przychodzi do nas w dniu świętym, w niedzielę. Pomóż Go zobaczyć, gdy się nam objawia.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

P: Maryjo, Matko Kościoła, wpatrująca się w niebo, gdzie wstąpił Jezus, po dokonaniu dzieła odkupienia. Pomnażaj naszą wiarę w Jezusa, który odszedł i który przychodzi, szczególnie w Eucharystii. Niech wszyscy przyjmą Jego zaproszenie na ucztę. Pomóż Go zobaczyć, gdy się nam objawia.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

P: Maryjo, Królowo Apostołów, oczekująca z nimi na dzień Pięćdziesiątnicy i wspierająca ich w pójściu na krańce świata. Wypraszaj nam łaskę przeżywania niedzieli jako dnia Zesłania Ducha Świętego. Niech On uzdalnia nas do przyjęcia Jezusa, który przychodzi i do niesienia Go światu.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

P: Maryjo Wniebowzięta, opuszczasz ziemię, a równocześnie zostajesz z nami. Jesteś z Jezusem w niebie, ale jesteś z Nim również, gdy zostaje na ziemi ze swoim Kościołem. Broń wierzących w Niego przed opuszczaniem niedzielnej Eucharystii i pomóż im rozpoznawać Go po łamaniu chleba.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP

P: Maryjo, nasza Matko i Królowo, z Bożej Opatrzności wszelkie łaski są nam udzielane przez Twoje wstawiennictwo. Wypraszaj nam łaskę głębokiej świętowania w każdą niedzielę tajemnicy zmartwychwstania Jezusa, zesłania Ducha Świętego i wejścia do odpoczynku Ojca. Pomóż zobaczyć Jezusa, gdy nam się objawia.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).