mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

19

7 kwietnia 2018

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31. W roku 2005, drugiego kwietnia, w pierwszą sobotę tego miesiąca, Kościół przeżywał szczególne czuwanie. Trwając przy Ojcu Świętym Janie Pawle II, umacniał się jego świadectwem życia i nauczaniem. Motywem wdzięczności wobec Boga był również fakt, że święty papież kończył ziemską wędrówkę w pierwszą sobotę miesiąca u progu Niedzieli Miłosierdzia. Dziś ta zbieżność dat jest podobna. Prosimy więc św. Jana Pawła II, aby pomagał nam jeszcze pełniej oddać się Maryi, powtarzając: „Totus Tuus” i jeszcze mocniej zaufać miłosiernemu Zbawicielowi, modląc się słowami: „Jezu, ufam Tobie”.

2. Zawierzenie Maryi oraz wzywanie miłosierdzia Bożego, to także postawy, które cechowały pokolenia Polaków walczące o niepodległość naszej Ojczyzny w okresie zaborów, w okresie międzywojennym, w czasie drugiej wojny światowej i w czasach komunistycznych. To w tym okresie, z Bożej Opatrzności, miały miejsce objawienia Matki Bożej w Fatimie, z których narodziło się nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, a także objawienia Pana Jezusa św. Faustynie, które zainicjowały nowe formy kultu Bożego Miłosierdzia. To w tym okresie Bóg dał naszemu narodowi tak wielu świętych i błogosławionych, tak licznych przywódców i bohaterów narodowych.

3. Wspomnijmy dziś przynajmniej niektórych z nich, by umocnić się świadectwem ich życia, a w wielu przypadkach również męczeńskiej śmierci. Dziękujemy za męczenników: bł. Karolinę Kózkównę, św. Maksymiliana Marię Kolbego, bł. Marię Stella i jej 10 towarzyszek, bł. Michała Kozala, bł. Jerzego Popiełuszkę. Dziękujmy za założycieli zgromadzeń: św. Zygmunta Szczęsnego Falińskiego, św. Brata Alberta, św. Zygmunta Gorazdowskiego, św. Józefa Sebastiana Pelczara), bł. Edmunda Bojanowskiego, bł. Angelę Truszkowską, bł. Marię od Jezusa Dobrego Pasterza, bł. Małgorzatę Szewczyk, bł. Bronisława Markiewicza, bł. Celinę Borzęcką, bł. Klarę Ludwikę Szczęsną, bł. Honorata Koźmińskiego. Wspominając te wspaniałe postaci przygotowujemy się również do beatyfikacji Służebnicy Bożej, Hanny Chrzanowskiej.

Medytacja o tajemnicy różańca

 s2W kolejną pierwszą sobotę miesiąca dziękujemy Bogu za możliwość nieustannego nawracania. Medytując nad tajemnicami różańca, prosimy przez wstawiennictwo Niepokalanej, o pomoc w dobrym przeżyciu czasu wielkanocnego i podjęciu wynagrodzenia za grzechy, przez które obrażamy Boga.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za modlitwę Anioła z Fatimy, którą stale powtarzamy. Modlimy się jego słowami wyrażając naszą wiarę i nadzieję, uwielbienie i miłość, przeproszenie i prośbę. W tę pierwszą sobotę miesiąca jednoczymy się w czuwaniu modlitewnym z Maryją, Twoją Najświętszą Matką. Wpatrzeni w Jej Niepokalane Serce rozważamy tajemnicę Twojego zmartwychwstania.

L1: Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach” (1 Kor 15,14-19).

L2: Święty Paweł wyjaśnia, że o losie świata, a także o losie każdego z nas, decyduje zmartwychwstanie Chrystusa. Bez tego zbawczego wydarzenia, bez pokonania śmierci, szatana i grzechu, wszystko jest daremne i zmierza do pustki. Jeśli On nie zmartwychwstał, nie ma dla człowieka nadziei ani przyszłości. Nic więc dziwnego, że ci, którzy uwierzyli, że Chrystusa zmartwychwstał, śpiewają radosne alleluja. Śpiewa je Maryja, która nigdy nie zwątpiła, że Jezus zwycięży. Śpiewają je apostołowie, którzy widzieli Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Śpiewają je kolejne pokolenia uczniów Pana, gdyż i oni uwierzyli, że życie zwyciężyło śmierć, miłość pokonała nienawiść, a miłosierdzie okazało się mocniejsze od grzechu.

L1: Z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,17-19): „Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania”.

L1: Wszyscy uczestniczymy w tej nowości, gdyż jesteśmy ochrzczeni, a gdy upadniemy, to prosimy o przebaczenie grzechów w sakramencie pokuty. Jesteśmy pojednani z Bogiem. Uczestniczymy w Jego życiu. Nowość, która stała się naszym udziałem, jest niezwykła. Ojciec Benedykt XVI uczy: „W zmartwychwstaniu Jezusa nie został kiedyś przywrócony do życia jakiś pojedynczy zmarły; w zmartwychwstaniu dokonał się przeskok ontologiczny dotyczący bytu jako takiego, zainaugurowany został wymiar, którzy dotyczy nas wszystkich i który stworzył dla nas wszystkich nowy obszar życia – bycia razem z Bogiem […]. Zmartwychwstanie nie jest takim samym wydarzeniem historycznym, jak narodzenie Jezusa bądź Jego ukrzyżowanie. Jest nowością – nowym rodzajem wydarzenia”.

L2: W ten szczególny dzień, w pierwszą sobotę miesiąca, u progu Niedzieli Miłosierdzia, rozważamy w sercu to niezwykłe misterium. Pozostańmy w ciszy, trwając przy Niepokalanym Sercu Maryi i adorując naszego Pana i Zbawiciela. On zmartwychwstał i jest z nami. Do Niego zwracamy się słowami, których sam nas nauczył: „Jezu, ufam Tobie”.

Adoracja i medytacja w ciszy.

Śpiew: Zwycięzca śmierci lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Wdzięczni Bogu za dar odkupienia, radując się ze zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, rozważmy w różańcu tajemnice chwalebne. Módlmy się z Maryją, umacniając się Jej wiarą, nadzieją i miłością. Wynagradzajmy Jej Niepokalanemu Sercu za wszelkie zniewagi, jakich doznaje od ludzi.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana

P: Wraz ze św. Janem Pawłem II, św. Siostrą Faustyną, św. Bratem Albertem i innymi naszymi Patronami uwielbiajmy Pana, który zwycięża śmierć i obdarza nas nowym życiem. Bogu, który nas miłuje i nieustannie okazuje nam miłosierdzie, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

P: Wraz ze św. Rafałem Kalinowskim, św. Józefem Sebastianem Pelczarem, św. Maksymilianem Kolbe i innymi naszymi Patronami uwielbiajmy Pana, który wstępuje do nieba. Bogu, który nas miłuje i nieustannie okazuje nam miłosierdzie, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

P: Wraz ze św. Zygmuntem Szczęsnym Falińskim, św. Zygmuntem Gorazdowskim, św. Stanisławem Kostką i innymi naszymi Patronami uwielbiajmy Pana, który zsyła na swój Kościół Ducha Świętego. Bogu, który nas miłuje i nieustannie okazuje nam miłosierdzie, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

P: Wraz z bł. Karoliną Kózkówną, bł. Angelą Truszkowską, bł. Zofią Czeską i innymi naszymi Patronami uwielbiajmy Pana, który z ciałem i duszą zabrał swoją Matkę, Maryję, do nieba. Bogu, który nas miłuje i nieustannie okazuje nam miłosierdzie, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

P: Wraz z bł. Łucją Szewczyk, bł. Klarą Szczęsną, a także ze Służebnicą Bożą, Hanną Chrzanowską, do której beatyfikacji się przygotowujemy, uwielbiajmy Pana, który ukoronował Maryję na Królową nieba i ziemi. Bogu, który nas miłuje i nieustannie okazuje nam miłosierdzie, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.