mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

13

7 października 2017

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31. Dzisiejsza pierwsza sobota ma wyjątkowy charakter. Przypada bowiem we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej w ostatnim miesiącu przeżywania setnej rocznicy objawień fatimskich. W tym dniu jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa w pięknym wydarzeniu religijnym pod nazwą „Różaniec do Granic”. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski przygotowała pomoce do przeżycia tego wydarzenia. Zachęcamy do korzystania z tego opracowania. Z niego zostały zaczerpnięte poniższe myśli.

 2. W świetle słowa Bożego rozważamy dziś tajemnicę Maryi. Kierujemy naszą uwagę na imię, które Ona objawiła w Fatimie. Powiedziała: „Jestem Matką Bożą Różańcową”. Nazwała siebie tym imieniem po wielu spotkaniach z dziećmi, dopiero na końcu objawień, choć dzieci już przy pierwszym spotkaniu, 13 maja 1917 roku pytały Ją, kim jest. Musiały jednak czekać na uzyskanie odpowiedzi, a inaczej mówiąc przygotowywać się na przyjęcie imienia, które kryje w sobie tajemnicę osoby. Jeśli tą osobą jest Matka Syna Bożego, to tajemnica Jej imienia kryje w sobie szczególne bogactwo.

3. Do tego tytułu „Matka Boża” Maryja dodaje jeszcze jedno słowo „Różańcowa”. Również ono wyraża coś ważnego, zawiera treść, która mówi o Maryi jako osobie, o Jej życiu i Jej misji. Słowo „różaniec” nabiera tu znaczenia głębszego niż tylko wskazanie na konkretną formę modlitwy. Św. Jan Paweł II w liście o różańcu pisze: „Maryja żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa i skarbi sobie każde Jego słowo: «Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Łk 2,19, por. 2,51). Wspomnienia o Jezusie, wyryte w Jej duszy, towarzyszyły Jej w każdej okoliczności, sprawiając, że powracała myślą do różnych chwil swego życia obok Syna. To te wspomnienia stanowiły niejako «różaniec», który Ona sama nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia” (RVM 11). W takim rozumieniu „Różaniec” to przede wszystkim tajemnica Maryi, to Jej życie z Jezusem, a więc coś znacznie więcej niż praktyka modlitewna. Maryjny „różaniec” to określony sposób życia, ogarniający całą egzystencję człowieka. Dziś chcemy uczcić Maryję jako Matkę Bożą Różańcową.

Medytacja o tajemnicy różańca

 s2W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej łączymy się w modlitwie, która gromadzi całą naszą Ojczyznę. W „Różańcu do Granic” rozważamy wszystkie części różańca. Zachęcamy do korzystania z przygotowanych na tę okazję tekstów. Można też posłużyć się rozważaniami zamieszczonymi poniżej.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Panie Jezu, Twój Ojciec zakrył tajemnice królestwa niebieskiego przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je prostaczkom. Nie wszyscy pojmują tajemnicę Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej Matki. Nam dajesz łaskę rozważania z Nią w modlitwie różańcowej tajemnic Twego życia. Dziś dziękujemy w sposób szczególny za dar modlitwy różańcowej i prosimy, aby wszyscy odkryli jej wielkość i moc.

 L1: Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła i była traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary.

L2: Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto 7 października 1571r. Kiedy ówczesny sułtan turecki próbował podbić całą Europę i zaprowadzić w niej islam, papież św. Pius V, ze łzami w oczach i różańcem w ręku, zanosił żarliwe prośby o ratunek do Maryi. W dowód wdzięczności za wygraną Wenecjanie w nowo wybudowanej kaplicy dziękczynnej napisali: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo”.

L1: W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia przeżywaliśmy rocznicę wydarzenia, które najgłębiej ukierunkowało bieg historii naszej Ojczyzny i zbudowało naszą tożsamość tj. 1050-lecie Chrztu Polski. W odmawianej wówczas modlitwie, także różańcowej, prosiliśmy przez wstawiennictwo Maryi, o siłę w dochowaniu wierności łasce chrztu świętego.

L2: 19 listopada 2016 roku, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, biskupi polscy wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi dokonali uroczystego aktu przyjęcia Chrystusa jako Pana i Króla. W dniu 6 czerwca br. biskupi, zebrani w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, a 8 września poszczególne wspólnoty parafialne i rodzinne, ponowili akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

L1: Wyjątkowym wydarzeniem ubiegłego roku było także przeżycie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To wyraz wielkiej troski Kościoła o młodych ludzi, którzy coraz mniej wiążą swoje życie z Panem Bogiem. Wielu z nich fałszywie pojmując daną im wolność, daje się pochłaniać, a wręcz zniewalać przez ofertę współczesnego świata. Wołaliśmy wówczas i wołamy dzisiaj: Maryjo, Matko Miłosierdzia, Matko Boża Różańcowa, módl się za nami!

L2: O skuteczności modlitwy zanoszonej przez ręce Matki Bożej, szczególnie modlitwy różańcowej, można przekonać się także patrząc na codzienne życie wielu osób. Mogą świadczyć o tym liczne wota w kościołach zawieszane przy obrazach Matki Bożej Różańcowej. O mocy tej modlitwy mówił też Jan Paweł II dziękując w Ludźmierzu słowami: „Zawsze mogłem na nią liczyć, szczególnie w momentach trudnych bardzo jej potrzebuję i nadal was o nią proszę”. W ciszy kolejno wspominajmy osobiste dobrodziejstwa otrzymane przez ręce Matki Bożej Różańcowej i dziękujmy Jej za nie.

Adoracja i medytacja w ciszy.

Śpiew: Różańcowa Pani nieba ziemi

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Dziękując Pannie Maryi za Jej nieustanną opiekę nad całym światem, naszym Narodem oraz każdym człowiekiem, prośmy przez Jej wstawiennictwo o jeszcze większe umiłowanie modlitwy różańcowej.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

L3: Matko Boża Różańcowa, z Tobą rozważamy całe życie Pana Jezusa oraz tajemnicę Jego zmartwychwstania. Spełniając Twoją prośbę: „Odmawiajcie codziennie różaniec”, prosimy udziel nam łaski większego umiłowania tej modlitwy i rozważania sercem tajemnic Bożych tak jak Ty je rozważałaś.  Niepokalane Serce Maryi wstawiaj się za nami!

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

L3: Matko Boża Różańcowa, Twój Syn wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca jako Pan całego wszechświata. Ty swoją modlitwą i swoim Sercem podążyłaś za Nim. Prosimy Cię, pomóż nam trzymać w ręku różaniec i nieustannie doświadczać niezwykłej skuteczności tej modlitwy. Niepokalane Serce Maryi wstawiaj się za nami!

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

L3: Matko Boża Różańcowa, Ty napełniona Duchem Świętym zawsze byłaś posłuszna Jego natchnieniom. Twoim „różańcem”, według słów św. Jana Pawła II, było nieustanne rozważanie w sercu życia i słów Jezusa. Ucz nas takiego przeżywania tej modlitwy. Broń przez tylko powierzchownym odmawianiem różańca. Niepokalane Serce Maryi wstawiaj się za nami!

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

L3: Matko Boża Różańcowa, umiłowany uczeń Jezusa ujrzał Cię obleczoną w słońce, zaś zachwycone dzieci z Fatimy wołały: „Mamy Matkę! Bardzo piękną Panią”. Wiemy, że przyszłaś, aby nam przypomnieć o Bożym Świetle, które w nas mieszka i nas okrywa. Prosimy ucz kolejne pokolenia ludzi młodych modlitwy, która szczelniej okryje świat tym Bożym światłem. Niepokalane Serce Maryi wstawiaj się za nami!

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP

L3:  Matko Boża Różańcowa, Tobie Bóg powierzył władzę nad rozdawaniem wszelkich skarbów nieba. Obecnie mija sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę, pokutę za grzeszników oraz nawrócenie. Prosiłaś także o ustanowienie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Przyjmij więc nasze akty dziecięcej miłości, w których pragniemy Ci wynagrodzić za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich doznajesz od ludzi. Niepokalane Serce Maryi wstawiaj się za nami!

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

Błogosławieństwo.