Parafie w dekanacie Zator

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Piotrowice . . . . . . . .
Bachowice . . . . . . . .
Przeciszów 3 3 . . . . . .
Ryczów . . . . . . . .
Graboszyce . . . . . . . .
Łączany . . . . . . . .
Palczowice . . . . . . . .
Spytkowice . . . . . . . .
Zator . . . . . . . .
Razem: 3 3 . . . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych