Parafie w dekanacie Wadowice Północ

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Chocznia 27 22 5 . . . . .
Frydrychowice 8 8 . . . . . .
Marcyporęba 3 3 . . . . . .
Radocza 5 4 1 . . . . .
Tłuczań 6 6 . . . . . .
Tomice 4 3 1 . . . . .
Wadowice-Ofiarow. NMP 12 12 . . . . . .
Witanowice 15 14 1 . . . . .
Woźniki 3 2 1 . . . . .
Wysoka 9 8 1 . . . . .
Razem: 92 82 10 . . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych