Parafie w dekanacie Niepołomice

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Niepołomice-10TysMęczen. 4 4 . . . . . .
Niepołomice-MB Różań. . . . . . . . .
Zabierzów Bocheński . . . . . . . .
Grabie . . . . . . . .
Kłaj . . . . . . . .
Podłęże . . . . . . . .
Staniątki 21 13 5 . 1 1 1 .
Szarów . . . . . . . .
Razem: 25 17 5 . 1 1 1 .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych