Parafie w dekanacie Niegowić

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Biskupice 21 17 4 . . . . .
Brzezie 1 . 1 . . . . .
Gdów . . . . . . . .
Jaroszówka 8 5 3 . . . . .
Łapanów 10 7 1 2 . . . .
Łazany 13 9 4 . . . . .
Niegowić 32 24 2 . . . 6 .
Tarnawa k/Bochni 9 8 . 1 . . . .
Razem: 94 70 15 3 . . 6 .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych