Parafie w dekanacie Kraków – Krowodrza

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Korzkiew 11 11 . . . . . .
św. Jadwigi Królowej 10 10 . . . . . .
św. Karola Boromeusza 4 4 . . . . . .
Chrystusa Odkupiciela Człowieka 1 1 . . . . . .
NMP Matki Kościoła 5 5 . . . . . .
Niepokalanego Poczęcia NMP 9 9 . . . . . .
Stygmatów św. Franciszka 9 9 . . . . . .
św. Marii Magdaleny 5 5 . . . . . .
św. Stanisława BM 3 3 . . . . . .
Wola Zachariaszowska 5 5 . . . . . .
Zielonki 4 4 . . . . . .
Razem: 66 66 . . . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych