Parafie w dekanacie Kraków – Bronowice

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Kraków – NMP z Lourdes 15 13 1 . . 1 . .
Kraków – bł. Anieli Salawy . . . . . . . .
Kraków – św. Szczepana 21 17 1 1 2 . . .
Kraków – św. Wojciecha 6 4 . 2 . . . .
Kraków – MB Nieustającej Pomocy 9
8 1 . . . . .
Kraków – św. Antoniego z Padwy 5 3 2 . . . . .
Kraków – św. Jacka 1
. . 1 . . . .
Kraków – św. Jana Kantego .
. . . . . . .
Rząska 8
6 1 . . . 1 .
Razem: 65 51 6 4 2 1 1 .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych