Parafie w dekanacie Jordanów

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Bystra Podhalańska 14 13 1 . . . . .
Jordanów 11 11 . . . . . .
Łętownia 25 21 4 . . . . .
Naprawa 10 5 4 . 1 . . .
Sidzina k/Jordanowa 30 25 1 4 . . . .
Skomielna Biała 13 . . 13 . . . .
Skomielna Czarna . . . . . . . .
Toporzysko . . . . . . . .
Wysoka . . . . . . . .
Razem: 103 75 10 17 1 . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych