Parafie w dekanacie Chrzanów

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Chrzanów –
św. Mikołaja
. . . . . . . .
Chrzanów –
Św Rodziny
. . . . . . . .
Chrzanów –
MB Ostrobr.
. . . . . . . .
Chrzanów –
MB Róż.
15 . . 15 . . . .
Chrzanów –
Miłosierdzia B.
. . . . . . . .
Chrzanów – św. Jana Chrzciciela . . . . . . . .
Balin . . . . . . . .
Bolęcin . . . . . . . .
Luszowice . . . . . . . .
Płaza . . . . . . . .
Pogorzyce 4 4 . . . . . .
Razem: 19 4 . 15 . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych