Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2

Żywy Różaniec |
mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

7

1 kwietnia 2017

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31. Dzisiejsza Ewangelia opisuje spory, jakie istniały między ludźmi na temat Jezusa. Najpierw słyszymy, że różne głosy pojawiły się „wśród tłumów”, a potem, że różnica w podejściu do Jezusa była również wśród faryzeuszów. Spory te trwały aż do samej Paschy i wtedy okazało się, że ludzie wybrali Barabasza, a Jezusa wydali na śmierć. To również nasz problem, gdyż za każdym razem, gdy popełniamy grzech, wybieramy swoje upodobania, a odwracamy się od Jezusa.

2. W pierwszą sobotę miesiąca patrzymy na Maryję, która zawsze jest wierna Bogu. Wpatrujemy się w Jej Niepokalane Serce i staramy się coraz lepiej rozumieć znaczenie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Nie wszyscy się w nich odnajdują. Wielu naszym braciom i siostrom obca jest idea wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa, jakich doznaje Ona od ludzi. Niekiedy także ci, którzy praktykują pierwsze soboty, pytają, na czym polegają te bluźnierstwa i kto takie grzechy popełnia.

3. O bluźnierstwie mówił Pan Jezus w rozmowie z faryzeuszami. Wyjaśniał im: „Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone” (Mt 12,31). Bluźnierstwo jest wystąpieniem człowieka przeciw Bogu, obelgą skierowaną przez stworzenie do Stwórcy, poniżeniem Pana nieba i ziemi przez sługę, obrażeniem najlepszego Ojca przez Jego dziecko. Bluźnierstwem jest również obraźliwe zwracanie się do osób, które cieszą się szczególną obecnością Boga, dlatego mówimy o bluźnierczym zachowaniu wobec Maryi i Świętych. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu oznacza postawę człowieka, który świadomie i dobrowolnie trwa w grzechu, odrzuca Boga i nie chce się nawrócić. Gdyby się nawrócił i prosił o przebaczenie, zostanie mu ono udzielone.

4. W nabożeństwie pierwszych sobót jesteśmy wezwani by wynagradzać za bluźnierstwa, jakimi ludzie obrażają Maryję, a więc także wyśmiewają lub lekceważą dary, jakie Maryja otrzymała od Boga. Taka postawa rani Jej Serce i uderza również w samego Boga, który Ją wybrał i uświęcił, i który w Niej mieszka.

Medytacja o tajemnicy różańca

s2W pierwszą sobotę kwietnia, w przededniu Triduum Paschalnego, pragniemy towarzyszyć Temu, który dla nas pozwolił się ubiczować. Rozważajmy w swoim sercu usłyszane słowa.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Wielbimy Ciebie, miłosierny Jezu, w darze Twojej obecności pośród nas. Wielbimy Ciebie w Maryi, Twojej i naszej Matce. Wpatrzeni w Jej Niepokalane i przepełnione bólem, otoczone cierniami, Serce, stajemy w Pretorium pałacu Piłata, by trwać przy Tobie, Panie, w czasie okrutnej męki biczowania. Odpowiadając na Jej wezwanie, będziemy rozważać w różańcu tajemnice związane z Twoją, Chryste, męką i śmiercią.

L1: Z Ewangelii według św. Mateusza: „Wówczas Piłat uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”  (Mt 27,26).

L2: Z Ewangelii według św. Marka: „Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mk 15,15).

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza: „Piłat rzekł do nich: «Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy. Każę Go więc wychłostać i uwolnię».” (Łk 23,14.16).

L2: „Z Ewangelii według św. Jana: „Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować” (J 19,1).

L1:  Ewangeliści bardzo krótko opisują biczowanie Pana Jezusa. Właściwie ograniczają się do prostego stwierdzenia: „Został ubiczowany”. Była to jednak okrutna tortura. Przypominają o niej ślady na Całunie Turyńskim. Również wielu świętych, w swoich duchowych wizjach, opisywało to wydarzenie. Wsłuchajmy się w opis przekazany nam przez św. Faustynę.

L2: Z Dzienniczka św. Faustyny: „Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego, i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech męż­czyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawa­ło patrząc na te boleści”.

L1: Wtem rzekł mi Pan te słowa: „«Cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz». I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasz­nie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu!”.

L2: Wtem rzekł mi Jezus: „«Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie». I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice, i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardzo zdziwi­ło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu – wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania”.

L1: „Kiedy Go biczowali kaci, milczał Jezus i patrzył się w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrwał się jęk z Jego Serca. I dał mi Pan poznać szczegółowo, ciężkość złości tych niewdzięcznych dusz: «Widzisz, oto jest męka większa nad śmierć moją»” (Dz. 445).

L2: Jesteśmy Kościołem zaproszonym przez Jezusa, abyśmy uczestniczyli w Jego dziele odkupienia, dziećmi zaproszonymi przez Matkę, abyśmy z Nią trwali przy Jej Synu. Rozważajmy w ciszy usłyszane przed chwilą słowa.

Adoracja i medytacja w ciszy.

Śpiew: Getsemani – Spójrz tam w górze, w oddaleniu lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. W modlitwie towarzyszy nam również intencja wynagradzająca za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi. Dziś rozważamy tajemnice bolesne.

P: Rozważajmy tajemnice bolesne różańca świętego. Módlmy się z Maryją, która sercem jest blisko Jezusa na każdym etapie Jego męki. Cierpi razem z Synem. Jej Niepokalane Serce jest pełne bólu, ale nie złości. Maryja jest z Jezusem, gdy On dokonuje dzieła zbawienia świata. Razem z Nią przeżywamy mękę Zbawiciela.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

L3: Panie, mówisz w Getsemani śpiącym uczniom, także tym w XXI wieku: «Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie» (Mt 26,41). Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami, grzesznymi.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Biczowanie Pana Jezusa

L3: «Poddałeś, Panie, swój grzbiet mój bijącym» (por. Iz 50,6) – za nasze grzechy, dla naszego zbawienia. Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami, grzesznymi.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Cierniem koronowanie

L3: Ukoronowano Cię, Panie, koroną z cierni. Szydzono z Ciebie, mówiąc: «Witaj, królu żydowski!». Pluto na Ciebie i bito Cię po głowie. To cena naszego odkupienia. Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami, grzesznymi.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Niesienie krzyża

L3: Wyciągasz, Panie, ręce po krzyż i obejmujesz go z miłością. Bo on – jak śpiewamy w jednej z pieśni wielkopostnych – „miłości znakiem, nad którą większej nikt już mieć nie może”. Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami, grzesznymi.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

L3: Nieustannie, Panie, biegnie przez świat Twoje wołanie: «Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią» (Łk 23,34). Nieustannie mówisz każdemu z nas: «Oto Matka twoja» (J 19,27). Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami, grzesznymi.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).

 

Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 for sale Yeezy 350 V2 for sale Yeezy 350 V2