Parafie w dekanacie Zakopane

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Antałówka 3 3 . . . . . .
Bystre 3 3 . . . . . .
Chramcówki 9 9 . . . . . .
Cyrhla 4 4 . . . . . .
Harenda 8 8 . . . . . .
Kościelisko 10 10 . . . . . .
Krzeptówki 8 8 . . . . . .
Olcza 14 14 . . . . . .
Zakopane – Najświętszej Rodziny 3 3 . . . . . .
Zakopane – Świętego Krzyża 3 3 . . . . . .
Razem: 65 65 . . . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych