Parafie w dekanacie Wieliczka

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Wieliczka – św. Klemensa . . . . . . . .
Wieliczka – Krzyszkowice 9 . . 8 . . 1 .
Czarnochowice 7 7 . . . . . .
Wieliczka – św. Franciszka . . . . . . . .
Wieliczka – św. Sebastiana . . . . . . . .
Bodzanów 21 19 2 . . . . .
Byszyce – rektorat 3 2 1 . . . . .
Dobranowice – rektorat 8 6 2 . . . . .
Gorzków 7 6 1 . . . . .
Janowice 2 2 . . . . . .
Koźmice Wielkie 3 2 . 1 . . . .
Pawlikowice . . . . . . . .
Raciborsko 6 . . 6 . . . .
Siercza 4 4 . . . . . .
Strumiany . . . . . . . .
Sułków 3 3 . . . . . .
Sygneczów 3 3 . . . . . .
Razem: 76 54 6 15 . . 1 .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych