Parafie w dekanacie Wadowice Południe

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Łękawica k/Wadowic . . . . . . . .
Barwałd Dolny . . . . . . . .
Jaroszowice . . . . . . . .
Ponikiew . . . . . . . .
Śleszowice . . . . . . . .
Świnna Poręba – Koziniec . . . . . . . .
Klecza . . . . . . . .
Mucharz . . . . . . . .
Stryszów . . . . . . . .
Wadowice – św. Piotra 18 17 1 . . . . .
Razem: 18 17 1 . . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych