Parafie w dekanacie Trzebinia

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Trzebinia – NSPJ 4 3 1 . . . . .
Płoki 11 11 . . . . . .
Lgota 5 4 1 . . . . .
Myślachowice 3 2 1 . . . . .
Trzebinia – św. Piotra i Pawła 9 8 1 . . . . .
Trzebinia Siersza 6 5 1 . . . . .
Karniowice 7 6 1 . . . . .
Młoszowa 8 8 . . . . . .
Psary 5 3 2 . . . . .
Trzebinia – św. Barbary 8 6 2 . . . . .
Razem: 66 56 10 . . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych