Parafie w dekanacie Sułkowice

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Bęczarka 6 6 . . . . . .
Bieńkówka 32 27 5 . . . . .
Biertowice 3 3 . . . . . .
Budzów 25 24 1 . . . . .
Harbutowice . . . . . . . .
Izdebnik 6 6 . . . . . .
Jachówka 9 9 . . . . . .
Jasienica 13 13 . . . . . .
Krzywaczka 8 6 1 . 1 . . .
Palcza 9 9 . . . . . .
Rudnik 9 9 . . . . . .
Sułkowice 32 32 . . . . . .
Razem: 152 144 7 . 1 . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych