Parafie w dekanacie Sucha Beskidzka

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Tarnawa Dolna 8 4 . 4 . . . .
Krzeszów . . . . . . . .
Zembrzyce . . . . . . . .
Hucisko . . . . . . . .
Kurów . . . . . . . .
Lachowice 29 23 6 . . . . .
Las . . . . . . . .
Stryszawa . . . . . . . .
Stryszawa Dolna . . . . . . . .
Sucha Beskidzka 37 33 4 . . . . .
Ślemień 15 14 1 . . . . .
Razem: 89 74 11 4 . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych