Parafie w dekanacie Skawina

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Borek Szlachecki 5 5 . . . . . .
Brzeźnica 7 6 1 . . . . .
Facimiech 2 2 . . . . . .
Jaśkowice 2 2 . . . . . .
Kopanka 5 5 . . . . . .
Kraków – Sidzina 7 5 2 . . . . .
Krzęcin 23 20 3 . . . . .
Paszkówka 7 6 1 . . . . .
Radziszów 11 8 3 . . . . .
Rzozów 11 9 2 . . . . .
Skawina 25 15 . 10 . . . .
Skawina – Ogrody 11 9 2 . . . . .
Wola Radziszowska 5 4 1 . . . . .
Razem: 121 96 15 10 . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych