Płatki Róż

We wspólnocie Żywego Różańca rozwija się praktyka tworzenia tzw. „Płatków Róży”. Są to pięcioosobowe zespoły odmawiające jedną cząstkę różańca dzieląc między sobą poszczególne tajemnice. Zespół prowadzi animator. Takie grupy mogą powstawać wśród dzieci i młodzieży, wśród małżonków i rodzin, wśród członków parafii i w gronie znajomych. Gdy powstaną cztery „Płatki”, można stworzyć całą „Różę”.

 

W przygotowaniu do pierwszej Komunii Świętej

W naszych parafiach rozwinęła się piękna praktyka wręczenia różańców dzieciom przygotowującym się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Duszpasterze i katecheci podejmują wiele wysiłków, aby przyjęcie przez dzieci różańca łączyło się z rzeczywistym odmawianiem tej modlitwy. Pomocą w tej modlitewnej formacji może być tworzenie dziecięcych „Płatków Róż”.

Potrzeba dziecięcej modlitwy

Animator prowadzący grupę

Pierwszy etap: Wprowadzenie

Drugi etap: Członkostwo

 

W przygotowaniu do sakramentu bierzmowania

Wspólna modlitwa tworzy więzy, jakich nie mogą stworzyć inne działania. Ludzie jednoczą się wtedy ze względu na Boga zawierzając swoje życie Maryi i naśladując Jej wiarę.

Maryja jest czczona jako Królowa Apostołów. Jest wzorem dla tych, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania, w którym otrzymają udział w misji Jezusa Chrystusa dzięki wylaniu na nich Ducha Świętego. Maryja jest Królową Apostołów nie dlatego, że nauczała na ulicach i placach, lecz dlatego, że jak nikt inny niosła Jezusa ludziom w mocy Ducha Świętego poprzez zwykłe spotkania, odwiedziny u Elżbiety, pobyt na weselu w Kanie Galilejskiej, wierność Jezusowi aż po krzyż.

Zachęta kandydatów do bierzmowania, aby bardziej zwrócili się do Matki Najświętszej i od Niej uczyli się życia z Jezusem, może się wyrażać również wezwaniem do tworzenia małych zespołów różańcowych. Pięcioosobowe „Płatki Róży”, prowadzone przez animatora, to wielki dar dla samych członków tej małej wspólnoty, dla wszystkich kandydatów do bierzmowania, a także dla całej parafii. Warto podjąć taki trud.