Pierwszy etap: Wprowadzenie

Wprowadzenie dzieci w świat modlitwy różańcowej nie może się ograniczać do poinformowania ich, że jedna tajemnica, która mają codziennie odmawiać, składa się z Ojcze nasz, dziesięciu Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Potrzebna jest również odpowiednia, dostosowana do wieku droga formacji, dzięki której modlitwa może być odmawiana z większą świadomością i zaangażowaniem.

Wskazane jest więc, aby przez pierwsze pięć miesięcy całą piątka dzieci, odmawiała tę samą tajemnicę, co może ułatwić miesięczne spotkania w grupie i dzielenie się dzieci własnymi doświadczeniami. Animator stwarza możliwość takiej rozmowy i wprowadza dzieci w umiejętność odmawiania jednej tajemnicy przez cały miesiąc. Pomaga im odkrywać, jak piękne prawdy, mówiące o Jezusie i Maryi, znajdują się w każdej tajemnicy. Rozpoczynamy od tajemnic radosnych, ucząc się przychodzenia przez miesiąc do Nazaretu, gdzie dokonuje się Zwiastowanie, następnie do domu Zachariasza i Elżbiety, w trzeciej tajemnicy do Betlejem, w następnej do świątyni, a w piątej jesteśmy z Jezusem w Jego dzieciństwie i młodości, ze szczególnym uwzględnieniem wędrówki do Jerozolimy, gdy miał lat dwanaście.

Przeżywanie tej modlitwy w okresie przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej będzie się łączyć również z prośbą, aby te dwa wielkie wydarzenia (sakrament pokuty i Komunia Święta), były owocnie przeżyte.

Proponowana tu droga formacji i modlitwy ma charakter przygotowawczy do stworzenia „Płatka Róży”. Dzieci znają już lepiej sposób modlitwy, właściwej dla Żywego Różańca i mogą podjąć postanowienie włączenia się w tę wspólnotę, aby razem z Maryją i pod Jej opieką przeżywać swoją drogę życia z Jezusem. Wtedy otrzymują również błogosławieństwo i odpowiedni znaczek.