Parafie w dekanacie Pcim

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Lubień 30 30 . . . . . .
Krzczonów 13 13 . . . . . .
Krzeczów 10 10 . . . . . .
Pcim 25 25 . . . . . .
Stróża 10 10 . . . . . .
Tenczyn 31 31 . . . . . .
Tokarnia 14 14 . . . . . .
Trzebunia 25 20 . . 4 1 . .
Więciórka 4 4 . . . . . .
Razem: 162 157 . . 4 1 . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych