Parafie w dekanacie Pcim

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Tokarnia . . . . . . . .
Lubień . . . . . . . .
Tenczyn . . . . . . . .
Krzczonów . . . . . . . .
Krzeczów . . . . . . . .
Pcim . . . . . . . .
Stróża . . . . . . . .
Trzebunia 24 19 . . 4 1 . .
Więciórka . . . . . . . .
Razem: 24 19 . . 4 1 . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych