Parafie w dekanacie Nowy Targ

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Nowy Targ – NSPJ 26 10 2 14 . . . .
Nowy Targ – św. Katarzyny 3 . . 3 . . . .
Waksmund 17 15 1 . . 1 . .
Nowy Targ – św. JPII . . . . . . . .
Nowy Targ – Bór 8 . 8 . . . . .
Klikuszowa 12 9 2 . . 1 . .
Ludźmierz 29 15 1 . 2 6 5 .
Nowy Targ – Kowaniec . . . . . . . .
Nowy Targ – Niwa 9 7 . 2 . . . .
Ostrowsko 9 3 . 5 1 . . .
Pyzówka 2 2 . . . . . .
Rogoźnik 6 5 . . . . 1 .
Razem: 121 66 14 24 3 8 6 .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych