Parafie w dekanacie Mszana Dolna

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Glisne 4 3 1 . . . . .
Kasina Wielka 18 15 3 . . . . .
Kasinka Mała 32 22 10 . . . . .
Konina 18 14 4 . . . . .
Lubomierz 11 9 2 . . . . .
Łętowe 14 9 5 . . . . .
Mszana Dolna – par. Miłosierdzia Bożego 12 10 2 . . . . .
Mszana Dolna – par. św. Michała Archanioła 31 25 6 . . . . .
Mszana Górna 4 4 . . . . . .
Niedźwiedź 21 18 3 . . . . .
Olszówka 5 5 . . . . . .
Poręba Wielka 9 5 1 . 3 . . .
Raba Niżna 7 4 2 . . . 1 .
Razem: 186 143 39 . 3 . 1 .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych