Parafie w dekanacie Maków Podhalański

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Białka 12 9 3 . . . . .
Juszczyn 27 18 9 . . . . .
Kojszówka 14 10 4 . . . . .
Maków Podh 90 60 30 . . . . .
Osielec 22 17 5 . . . . .
Skawica 20 20 . . . . . .
Zawoja Centrum 10 8 1 . . . 1 .
Zawoja Górna 17 13 4 . . . . .
Zawoja Zakamień 6 6 . . . . . .
Żarnówka . . . . . . . .
Razem: 218 161 56 . . . 1 .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych