Parafie w dekanacie Libiąż

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Bobrek . . . . . . . .
Chełmek – Miłosierdzia B. . . . . . . . .
Chełmek –
NMP Kr. Polski
. . . . . . . .
Gorzów . . . . . . . .
Gromiec . . . . . . . .
Libiąż –
św. Barbary
16 14 2 . . . . .
Libiąż – Przemienienia P. . . . . . . . .
Żarki . . . . . . . .
Razem: 16 14 2 . . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych