Parafie w dekanacie Krzeszowice

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Filipowice . . . . . . . .
Gorenice 16 14 2 . . . . .
Krzeszowice – św JPII . . . . . . . .
Krzeszowice – św. Marcina . . . . . . . .
Nawojowa Góra . . . . . . . .
Nowa Góra 2 2 . . . . . .
Ostrężnica . . . . . . . .
Paczółtowice . . . . . . . .
Radwanowice – rektorat . . . . . . . .
Rudawa . . . . . . . .
Sanka 5 4 1 . . . . .
Tenczynek . . . . . . . .
Wola Filipowska . . . . . . . .
Zalas . . . . . . . .
Razem: 23 20 3 . . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych