Parafie w dekanacie Kraków – Prądnik

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Kraków – Dobrego Past. 19 15 4 . . . . .
Kraków – Chryst. Króla 5 3 2 . . . . .
Bibice 4 3 1 . . . . .
Kraków-Najśw. Imienia Maryi 10 9 1 . . . . .
Więcławice .
. . . . . . .
Kraków – MB Ostrobramskiej 6 5 1 . . . . .
Kraków – św. Jana Chrz. 15 9 2 1 1 1 1 .
Michałowice . . . . . . . .
Raciborowice 9 8 1 . . . . .
Węgrzce 5 3 2 . . . . .
Razem: 73 55 14 1 1 1 1 .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych