Parafie w dekanacie Kraków – Podgórze

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Kraków-św. Józefa 5 3 1 . . . 1 .
Kraków-MB Nieust. Pom. . . . . . . . .
Kraków-MB Fatimskiej 5 5 . . . . . .
Kraków-MB Saletyńskiej . . . . . . . .
Kraków-NSPJ (Płaszów) . . . . . . . .
Kraków-św. Kingi 7 5 2 . . . . .
Kraków-Zmartwychwstania Pańskiego . . . . . . . .
Razem: 17 13 3 . . . 1 .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych