Parafie w dekanacie Kraków – Mogiła

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Kraków – MB Częstochowskiej 23 . . 23 . . . .
Kraków – św. Brata Alberta 12 11 1 . . . . .
Kraków – św. Judy Tadeusza 13 10 2 1 . . . .
Kraków – św. Bartłomieja 24 24 . . . . . .
Kraków – św. Maksymiliana Kolbe 40 24 4 10 . . 2 .
Kraków – św. Wincentego . . . . . . . .
Razem: 112 69 7 34 . . 2 .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych