Parafie w dekanacie Kraków – Kazimierz

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Kraków – św. Kazimierza . . . . . . . .
Kraków – Bożego Ciała . . . . . . . .
Kr. – Miłos.B. (os. Oficer.) 8 8 . . . . . .
Kr. – Zmartwychwst. P. . . . . . . . .
Kraków – św. Katarzyny . . . . . . . .
Kraków – św. Mikołaja . . . . . . . .
Kr. – św. Stanisława (Dąbie) 10 8 . 2 . . . .
Razem: 18 16 . 2 . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych