Parafie w dekanacie Kraków – Centrum

Parafie Razem Kob Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Kraków – św. Floriana 3 3 . . . . . .
Kraków – Świętego Krzyża 2 . . 2 . . . .
Kr.- Wniebowzięcia NMP 1 1 . . . . . .
Kr.- Nawiedzenia NMP 0 . . . . . . .
Kr.- grekokatolicka 0 . . . . . . .
Kraków – św. Agnieszki 0 . . . . . . .
Kraków – św. Anny 0 . . . . . . .
Kr. – Wszystkich Św. 0 . . . . . . .
Razem: 6 4 . 2 . . . .

Oznaczenia kolumn:

Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Kob – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych