Parafie w dekanacie Kraków – Bieńczyce

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Kraków – św. Józefa 18 15 2 1 . . . .
Kraków – MB Królowej Polski 27 24 3 . . . . .
Kraków – św. Stanisława BM 3 . . 3 . . . .
Kraków – MB Pocieszenia 8 7 . 1 . . . .
Kraków – MB Nieustającej Pomocy 22 18 4 . . . . .
Kraków – Miłosierdzia Bożego 23 . . 23 . . . .
Kraków – NSPJ (Lubocza) . . . . . . . .
Kraków – NSPJ (os. Teatralne) 10 . . 10 . . . .
Prusy MB Wspomożenia Wiernych 6 5 1 . . . . .
Razem: 117 69 10 38 . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych