Parafie w dekanacie Kalwaria

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Barwałd Górny 7 6 1 . . . . .
Brody 4 . . 4 . . . .
Kalwaria Zebrzydowska . . . . . . . .
Lanckorona 4 4 . . . . . .
Leńcze 10 9 . . 1 . . .
Przytkowice 10 9 1 . . . . .
Skawinki 9 8 1 . . . . .
Stanisław Dolny . . . . . . . .
Stanisław Górny 5 4 1 . . . . .
Zakrzów 14 4 1 . 8 . . 1
Zebrzydowice 16 11 3 . 2 . . .
Razem: 79 55 8 4 11 . . 1

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych