Parafie w dekanacie Jabłonka

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Chyżne . . . . . . . .
Jabłonka-Bory . . . . . . . .
Jabłonka Orawska . . . . . . . .
Lipnica Mała 23 12 3 8 . . . .
Lipnica Wielka . . . . . . . .
Orawka . . . . . . . .
Piekielnik 12 10 . 2 . . . .
Podsarnie-Harkabuz 11 9 1 1 . . . .
Podszkle . . . . . . . .
Podwilk . . . . . . . .
Zubrzyca Dolna . . . . . . . .
Zubrzyca Górna . . . . . . . .
Razem: 46 31 4 11 . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych