Drugi etap: Członkostwo

Stworzenie „Płatka Róży” wiąże się z podziałem tajemnic różańcowych między tę pięcioosobową grupę. Każde dziecko odmawia teraz inną tajemnice z tej samej części różańca.

Zaleca się krótkie spotkania w grupie raz w miesiącu. Jest to okazja do wspólnego odmówienia dziesiątka różańca, wymiany tajemnic, a także pogłębienia formacji modlitewnej.

W pierwszym roku tej drogi proponowana jest refleksja nad modlitwą Ojcze nasz, w drugim roku refleksja nad modlitwą „Zdrowaś Maryjo”, a następnych latach nad innymi modlitwami.