Parafie w dekanacie Dobczyce

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Dobczyce . . . . . . . .
Dziekanowice . . . . . . . .
Gruszów . . . . . . . .
Kornatka . . . . . . . .
Lipnik . . . . . . . .
Raciechowice 15 10 1 . 3 1 . .
Stadniki . . . . . . . .
Węglówka . . . . . . . .
Wiśniowa . . . . . . . .
Razem: 15 10 1 . 3 1 . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych