Parafie w dekanacie Czernichów

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Balice 3 3 . . . . . .
Czernichów 4 4 . . . . . .
Czułów 3 3 . . . . . .
Dąbrowa Szlachecka 3 3 . . . . . .
Jeziorzany 4 3 1 . . . . .
Kamień 3 3 . . . . . .
Kaszów 5 3 . 2 . . . .
Liszki 7 . . 7 . . . .
Mników 3 3 . . . . . .
Morawica 12 10 2 . . . . .
Nowa Wieś Szlachecka 4 4 . . . . . .
Rączna 2 1 1 . . . . .
Rusocice 1 1 . . . . . .
Rybna 6 2 2 2 . . . .
Razem: 60 43 6 11 . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych