Parafie w dekanacie Czarny Dunajec

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Chochołów 4 4 . . . . . .
Ciche 35 30 5 . . . . .
Czarny Dunajec 9 8 1 . . . . .
Czerwienne – Bachledówka 4 3 1 . . . . .
Dzianisz 10 10 . . . . . .
Miętustwo 5 . . 5 . . . .
Nowe Bystre 7 7 . . . . . .
Odrowąż Podhalański 5 5 . . . . . .
Pieniążkowice 5 4 1 . . . . .
Podczerwone 4 4 . . . . . .
Witów 5 4 1 . . . . .
Razem: 93 79 9 5 . . . .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych