Parafie w dekanacie Babice

Parafie Razem Żen Męs Mie Rod Mło Dzi Cho
Alwernia . . . . . . . .
Babice 6 6 . . . . . .
Grojec 7 5 1 1 . . . .
Jankowice – Rektorat 3 1 1 . . . 1 .
Kwaczała 5 5 . . . . . .
Mętków 4 4 . . . . . .
Okleśna . . . . . . . .
Poręba Żegoty 3 3 . . . . . .
Regulice 10 8 2 . . . . .
Zagórze . . . . . . . .
Razem: 38 32 4 1 . . 1 .

Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych