Animator prowadzący grupę

Równocześnie z tworzeniem pięcioosobowych grup dzieci trzeba przygotować młodego człowieka, aby tę grupę prowadził. On sam musi być człowiekiem modlitwy i rozumieć znaczenie różańca. Swoją gorliwością i zapałem może wspierać swoich młodszych kolegów i koleżanki, aby pamiętali o codziennym odmawianiu dziesiątka różańca i aby starali się to czynić jak najpiękniej.

Zadanie to mogą podjąć wybrani i odpowiednio przygotowani kandydaci do bierzmowania lub ci, którzy właśnie ten sakrament przyjęli. Bycie świadkiem modlitwy i wspieranie innych w życiu modlitwy to jedna z pięknych form pełnienia apostolskiej posługi.