Propozycje duszpasterskie

Zbliża się piękne wydarzenie wiary pod nazwą „Różaniec do Granic”. W niedzielę 24 września wysłuchaliśmy Komunikatu Konferencji Episkopatu Polski, w którym biskupi wezwali wierzących do włączenia się we wspólną modlitwę. Poniżej zamieszczone są uwagi pomocne w realizacji tego duszpasterskiego zadania.

Uwagi dla pielgrzymów

Osoby wyjeżdżające do kościołów stacyjnych, a następnie udające się do „Stref modlitwy”, by tam odmawiać różaniec powinny:

  1. Zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Modlitwa odbywa się w pobliżu polskiej granicy.
  2. Zabrać odpowiednią odzież i buty. Można również zabrać krzesełko (odmawiane będą cztery części różańca).
  3. Zatroszczyć się o posiłek i napoje.
  4. Pomyśleć o ubezpieczeniu. Zgodnie z nr 18 Regulaminu „Różańca do Granic” (zobacz: www.rozaniecdogranic.pl): „Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników wydarzenia. W związku z tym Organizator poddaje pod rozwagę każdego z uczestników zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia”.

Zaprosić do modlitwy dzieci

W Fatimie i w Gietrzwałdzie Matka Boża objawiła się dzieciom. Prosiła, aby najpierw one odmawiały różaniec. Powtarzała tę prośbę wielokrotnie, w Fatimie przy każdym objawieniu. Dzieci podjęły to wezwanie z podziwu godną gorliwością. Dwoje pastuszków z Fatimy zostało już ogłoszonych świętymi. Są dani za wzór wszystkim, ale w sposób szczególny dzieciom.

W Komunikacie Konferencji Episkopatu Polski znajduje się również zachęta, aby do modlitwy różańcowej zaprosić dzieci. W związku z tym prosimy rodziców, duszpasterzy i katechetów o podjęcie szczególnych wysiłków, aby jak najwięcej dzieci wzięło udział we wspólnej modlitwie i aby troszczyć się o rozwój dziecięcych róż różańcowych.

Diecezjalne spotkania dzieci

Wybrane zostały dwa kościoły, do których zapraszamy w dniu 7 października dzieci z ich rodzicami i opiekunami. Będzie to sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu. Tamtejszy kościół jest „kościołem stacyjnym”, w którym o godz. 10.30 będzie przeżywane spotkanie dla dorosłych. Drugim kościołem dla spotkań dziecięcych będzie kościół parafialny w Chyżnym, który znajduje się przy granicy i w którym w tym dniu przeżywany jest odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Bardzo prosimy, aby osoby i grupy, które planują udział w dziecięcym spotkaniu przekazały tę informację do biura Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, ul. Wiślna 12/7 31-007 Kraków, tel. (12) 62 88 229, e-mail: biuro@krakow.ksm.org.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 (w piątek do godz. 13.00). Program w obydwu miejscach jest podobny:

13.15 Eucharystia

14.00 Różaniec (w Ludźmierzu modlitwę różańcową z dziećmi rozpocznie metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski).

Parafialna i rodzinna modlitwa różańcowa z dziećmi

Zachęcamy duszpasterzy, aby rozważyli możliwość dodatkowych spotkań modlitewnych z dziećmi oprócz zwyczajnego nabożeństwa różańcowego w parafii. Poniżej podane są propozycje przebiegu takiej modlitwy.

Dzieci mogą stać się również animatorami modlitwy różańcowej w rodzinach. W Fatimie to one zaczęły się gorliwiej modlić na różańcu, a do nich dołączyli dorośli. W dniu, w którym Kościół czci w liturgii Matkę Bożą Różańcową, wskazane jest nie tylko wezwać dzieci do takiej modlitwy, ale prosić je, aby były apostołami różańca i posłańcami Matki Bożej.

Zaproszenie dzieci do tworzenia „płatków róż”

Jedną z najpiękniejszych i najbardziej godnych polecenia form włączenia dzieci w modlitwę różańcową w dniu 7 października jest zaproponowanie im, aby w tym dniu stworzyły pięcioosobowe zespoły, tzw. „płatki róży”, skupione wokół jednej części różańca. Może to być wyraz wdzięczności wobec Matki Bożej Różańcowej, a także pomoc dzieci wobec rodziców i całej wspólnoty Kościoła. Kierując się tą motywacją dzieci rozpoczynają codzienne odmawianie dziesiątki różańca, a prowadzący je animator (lub ktoś z rodziców), spotyka się z nimi z pewną regularnością, wspiera ich w modlitwie, pomaga rozważać tajemnice, a także troszczy się o zmianki różańcowe.

Powstanie w parafii przynajmniej 4 „płatków róż” dziecięcych, które w całości stanowią pełną, dwudziestoosobową różę różańcową, można uznać za jeden z najpiękniejszych owoców „Różańca do Granic”.

Parafialny program „Różańca do Granic”

W Komunikacie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski znajdujemy zachętę, aby również w parafiach skorzystać z pomocy duszpasterskich przygotowanych na ten dzień przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski i „bardziej uroczyście przeżywać nabożeństwo różańcowe”. Można to uczynić w różny sposób:

  1. Przeżyć w parafii pełny program „Różańca do Granic” w tym samym czasie, w którym odbywa się od w pobliżu granicy, a więc rozpocząć konferencją o 10.30, po niej celebrować Eucharystię i przeżyć adorację Najświętszego Sakramentu. Po przerwie, o godz. 14.00 rozpocząć różaniec.
  2. Zaprosić chętnych na odmówienie różańca o godz. 14.00. W parafiach rozległych terytorialnie można wyznaczyć miejsca, w których wierni z danego „rejonu” mogą się zgromadzić na modlitwie różańcowej. Wieczorem przeżyć zwyczajnie nabożeństwo różańcowe oraz Eucharystię i adorację.
  3. Zwrócić się z apelem do chorych, leżących w mieszkaniach, w szpitalach lub domach opieki, aby o godz. 14.00 podjęli modlitwę różańcową.
  4. Rozpocząć wcześniej niż zwykle nabożeństwo różańcowe, następnie przeżyć Eucharystię i kontynuować modlitwę różańcową po Mszy Świętej, aby odmówić wszystkie części różańca.
  5. Na godzinę 14.00 zaprosić przede wszystkim dzieci (lub dzieci i młodzież), na krótkie rozważanie, odmówienie różańca i modlitwę z błogosławieństwem dla wszystkich, którzy, po wcześniejszym przygotowaniu, będą gotowi włączyć się w „płatki róży”. Obrzęd błogosławienia znajduje się w księdze „Ceremoniał Żywego Różańca”.

Pomoce do „Różańca do Granic”

Przygotowane na to wydarzenie książeczki zostały przesłane do parafii. Jeśli istnieje potrzeba, można zamówić lub zakupić w Wydawnictwie św. Stanisława BM większą ilość tych pomocy. Zamieszczoną w nich treść można też pobrać ze strony internetowej www.rozaniecdogranic.pl

Ks. Stanisław Szczepaniec
z zespołem koordynującym „Różaniec do Granic”
w Archidiecezji Krakowskiej